De lezingen van het heem worden gehouden op de derde dinsdag van de maand, locatie grand café De Gouden Leeuw, Markt 10. Zie voor meer informatie bij item Actualiteiten heem. De lezingen van de heem-natuurgroep worden gehouden op de eerste of tweede maandag van de maand, locatie kringloopcentrum 'd'n einder', Sluitappel 17A. Zie voor meer informatie bij item Werkgroepen, subitem Heem-natuur. Aanvangstijd 20.00 uur. Dit geldt voor alle lezingen van heem en heem-natuur


Lezing 'de verborgen wereld van de Strabrechtse heide' door dhr. Jap Smits


Lezing over 'Zandpaden' door dhr. Frans Abrahams


Lezing over 'Imkerij de Linde' met proeverij


ALGEMENE LEDENVERGADERING. Zie EXTRA editie van het Mededelingenblad bij item Mededelingen BESTUUR


Natuurfilmer Mark Kapteijns heeft weer een paar mooie films gemaakt: 1: 'Het Groene Woud, Brabant tussen steden' en 2: 'Zandpaden'. Aanvang: 20.00 uur, locatie: 'Maas en Dieze' zaal in zorgcentrum Odendael


Lezing over 't 'Vresselsbos en Hazenputten met andere ogen' door heemleden mw. Jeanne Soetens en dhr. Bert Vervoort


Lezing over 'Markante bomen in Rooi' door dhr. Henri van Weert


Lezing over 'Een kijkje in de wereld van libellen' door dhr. Mark Scheepens


Lezing door heemleden mw. Jeanne Soetens en dhr. Bert Vervoort (heem-natuurgroep)


Heemreisje naar... Meer info volgt te zijner tijd


Wandeling in de 'Wijstgronden' in Uden. Vertrek 09.00 uur vanaf de Markt


Natuurwandeling in de Everse Akkers, met speciale aandacht voor insecten. Vertrek om 09.00 uur vanaf de Markt


Avondwandeling 'Kinderbos-Kienehoeve'. Vertrek om 19.00 uur vanaf de Markt


zomervakantie juli en augustus...