De lezingen van het heem worden gehouden op de derde dinsdag van de maand, locatie Maas & Dieze zaal, Odendael. Zie voor meer informatie bij item Actualiteiten heem. De lezingen van de heem-natuurgroep worden gehouden op de eerste of tweede maandag van de maand, locatie kringloopcentrum 'd'n einder', Sluitappel 17A. Zie voor meer informatie bij item Werkgroepen, subitem Heem-natuur. Aanvangstijd 20.00 uur. Dit geldt voor alle lezingen van heem en heem-natuur


Alle activiteiten van onze kring (lezingen, werkgroepen, activiteiten in het heemhuis) zijn vanwege recente maatregelen van de overheid, in ieder geval tot 01 juni a.s. afgelast/uitgesteld!
Van Jeanne Soetens (heem-natuurgroep) ontving ik het bericht dat hun wandelprogramma stil ligt tot september. Dit betekent dat de wandelingen van juni en juli NIET doorgaan

webmaster ann@...


Heemreisje naar...is tot nader bericht uitgesteld


Natuurwandeling in de Everse Akkers, met speciale aandacht voor insecten. AFGELAST...


Avondwandeling 'Kinderbos-Kienehoeve'. AFGELAST...


zomervakantie juli en augustus... hopelijk tot ziens in september