De lezingen van het heem worden gehouden op de derde dinsdag van de maand, locatie Maas & Dieze zaal, Odendael. Zie voor meer informatie bij item Actualiteiten heem. De lezingen van de heem-natuurgroep worden gehouden op de eerste of tweede maandag van de maand, locatie kringloopcentrum 'd'n einder', Sluitappel 17A. Zie voor meer informatie bij item Werkgroepen, subitem Heem-natuur. Aanvangstijd 20.00 uur. Dit geldt voor alle lezingen van heem en heem-natuur


Lezing over 't 'Vresselsbos en Hazenputten met andere ogen' door heemleden mw. Jeanne Soetens en dhr. Bert Vervoort


LET OP: het bestuur heeft besloten om, in verband met het coronavirus, de lezing over 'Markante bomen in Rooi' door dhr. Henri van Weert, te laten vervallen...


Lezing over 'Een kijkje in de wereld van libellen' door dhr. Mark Scheepens. Helaas de lezing gaat NIET door vanwege het coronavirus


LET OP: lezing door heemleden mw. Jeanne Soetens en dhr. Bert Vervoort (heem-natuurgroep), ook deze lezing gaat NIET door vanwege het coronavirus


Wandeling in de 'Wijstgronden' in Uden. Afgelast!


Heemreisje naar...Wordt tot nader bericht uitgesteld


Natuurwandeling in de Everse Akkers, met speciale aandacht voor insecten. Vertrek om 09.00 uur vanaf de Markt


Avondwandeling 'Kinderbos-Kienehoeve'. Vertrek om 19.00 uur vanaf de Markt


zomervakantie juli en augustus...