Algemeen

Vanaf september 2022 zullen alle lezingen van heem en heem-natuurgroep op woensdagavond worden gehouden, tenzij anders wordt aangegeven. Aanvang van de lezingen: 20.00 uur, locatie zaal Maas & Dieze, zorgcentrum Odendael. Alle lezingen/activiteiten worden óók gepubliceerd in het Mededelingenblad en in de Aankomende Activiteiten – Agenda

Waar is ons heemhuis te vinden?           

(Post)adres: Kerkdijk-Noord 4, 5491 AR  Sint-Oedenrode (nabij de Knoptorenkerk)
w: www.oudevrijheid.nl / e: 
t: 0413 – 280 096

www.facebook.com/oudevrijheid

Penningmeester: dhr. Johan van Bakel
e: 

Rabobank Hart van De Meierij:
rek.no. IBAN: NL07 RABO 0138 2887 55
t.n.v. penningmeester hk.k. De Oude Vrijheid

ISSN: 1384-8801
Inschrijving K.v.K. ’s-Hertogenbosch onder nummer 40215667