Algemeen

De lezingen van het heem werden voorheen gehouden op de derde dinsdag van de maand, locatie zaal Maas & Dieze, zorgcentrum Odendael. Dit zal waarschijnlijk de derde maandag van de maand worden.

De lezingen van de heem-natuurgroep worden gehouden op de eerste of tweede maandag van de maand, locatie kringloopcentrum ‘d’n einder’, Sluitappel 17A.

Aanvang van de lezingen van heem en heem-natuur: 20.00 uur. Alle relevante informatie wordt óók gepubliceerd in het Mededelingenblad en in de Activiteiten – Agenda

Waar is ons heemhuis te vinden?           

(Post)adres: Kerkdijk-Noord 4, 5491 AR  Sint-Oedenrode (nabij de Knoptorenkerk)
w: www.oudevrijheid.nl / e: 

www.facebook.com/oudevrijheid

Penningmeester: dhr. Johan van Bakel, t: 0413 – 475 288
e: 

Rabobank Hart van De Meierij:
rek.no. IBAN: NL07 RABO 0138 2887 55
t.n.v. penningmeester hk.k. De Oude Vrijheid

ISSN: 1384-8801
Inschrijving K.v.K. ’s-Hertogenbosch onder nummer 40215667