Terug naar Algemeen

Lidmaatschap

  Persoonlijk lidmaatschap € 30,00 per jaarGezinsleden € 10,00 per persoon

  (maak het vakje naar keuze vol)
  Deze bedragen zijn op basis van betaling per machtiging.
  Voor betaling zonder machtiging geldt een administratiekostentoeslag van € 2,50.

  Naam

  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  Telefoon

  Geboortedatum

  E-Mail

  Machtiging automatische incasso

  ik machtig hierbij heemkundige kring De Oude Vrijheid tot het jaarlijks afschrijven van de verschuldigde contributie.

  Rekeningnummer

  Ten name van

  Na het versturen van het formulier ontvangt u een e-mail, deze e-mail drukt u af, vult onderaan de datum in en ondertekent deze. Vervolgens levert u deze in bij het secretariaat via e-mail: of u deponeert het formulier in de brievenbus van het heemhuis, Kerkdijk-Noord 4