Terug naar Algemeen

Lidmaatschap

Persoonlijk lidmaatschap € 23,00 per jaarGezinsleden € 7,00 per persoon

(maak het vakje naar keuze vol)
Deze bedragen zijn op basis van betaling per machtiging.
Voor betaling zonder machtiging geldt een administratiekostentoeslag van € 2,50.

Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
Geboortedatum
E-Mail

Machtiging automatische incasso

ik machtig hierbij heemkundige kring De Oude Vrijheid tot het jaarlijks afschrijven van de verschuldigde contributie.

Rekeningnummer
Ten name van

Na het versturen van het formulier ontvangt u een e-mail, deze e-mail drukt u af, vult onderaan de datum in en ondertekent deze. Vervolgens levert u deze in bij het secretariaat via e-mail: of u deponeert het in de brievenbus van het heemhuis, Kerkdijk-Noord 4