Terug naar Algemeen

Mededelingen-bestuur

==============================================================================

Algemene Ledenvergadering  20 maart 2024

==============================================================================

Tijdens de Algemene Leden Vergadering [ALV] d.d. 28 september jl., heeft de penningmeester voorgesteld om de contributies met ingang van 01 januari 2023 aan te passen; dit voorstel is tijdens de vergadering aangenomen en vastgesteld als volgt:

* de basiscontributie wordt verhoogd van € 23,00 naar € 30,00 per jaar;
* de contributie voor een gezinslid wordt verhoogd van € 7,00 naar € 10,00 per jaar;
* een abonnement op het periodiek ‘Heemschild’ [niet-leden], wordt verhoogd van € 20,00 naar € 25,00 per jaar.

De gestegen energiekosten voor het heemhuis zijn de belangrijkste reden. Het bestuur probeert de algemene kosten zoveel mogelijk te beperken door o.a. het Mededelingenblad, waar mogelijk, digitaal te versturen. Wij vertrouwen erop dat u hiervoor begrip zult hebben, om zo onze vereniging financieel gezond te houden.
=*=*=*=*=*=*=*=

Vanaf september 2022 zullen alle lezingen van het heem en van de heem-natuurgroep, op woensdagavond worden gehouden in de Maas & Dieze zaal in zorgcentrum Odendael. Zie verder op pagina Werkgroepen, subitems Heem-natuur en Lezingen/activiteiten heem…
=*=*=*=*=*=*=*=

Auteursrechten, wat mag wel en wat mag niet. Het hele bericht is te lezen via Auteursrecht .Tips over wat je moet doen, heeft het Brabants Heem op hun website geplaatst

veldpoort