Terug naar Algemeen

Mededelingen-bestuur

Op verzoek van de penningmeester is zijn bericht te lezen via: Berichtvandepenningmeester210112

.-.-.-.-.-.-.-.

Medio juni ontvingen alle leden – per post of digitaal – van het bestuur dit Memo-bestuur200617

Alle activiteiten van de diverse werkgroepen en ook de activiteiten in het heemhuis, zijn tot nader te bepalen datum afgelast!
.-.-.-.-.-.-.-.

Van het Brabants Heem ontving het secretariaat een schrijven betreffende auteursrechten.
Het hele bericht is te lezen via Auteursrecht