Terug naar Algemeen

Mededelingen-bestuur

Medio juni ontvingen alle leden – per post of digitaal – van het bestuur dit Memo-bestuur200617

Alle activiteiten van de diverse werkgroepen en ook de activiteiten in het heemhuis, zijn tot nader te bepalen datum afgelast!
…….

Van het Brabants Heem ontving het secretariaat een schrijven betreffende auteursrechten.
Het hele bericht is te lezen via Auteursrecht