Terug naar Algemeen

Privacy

HEEMKUNDIGE KRING ‘DE OUDE VRIJHEID’ en de AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. In de gehele Europese Unie geldt vanaf die datum dezelfde privacywetgeving. De laatste tijd is daar veel aandacht aan besteed. Onze heemkundige kring valt ook onder de werking van die wettelijke regeling. Het doel van de AVG is te zorgen voor een nog betere bescherming en beveiliging van uw persoonsgegevens. De privacyverklaring hebben we voor u op onze website gezet (zie hieronder). We raden u aan deze te lezen om een beeld te krijgen op welke wijze we als heemkundige kring met uw persoonsgegevens willen omgaan. Uw persoonsgegevens welke nu bij ons bekend zijn, worden uitsluitend gebruikt om u te informeren over alle activiteiten van onze vereniging, zoals lezingen, (leden)vergaderingen, nieuwsbrieven, excursies, heembladen, heemmanifestaties, cursussen, tentoonstellingen, contributies, kortom alles wat voor u van belang is. We beschermen en beveiligen uw persoonsgegevens en zonder uw toestemming delen we deze niet met anderen. Persoonsgegevens welke we niet meer nodig hebben, verwijderen we uit onze administratie. We zullen u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen op het gebied van de AVG.

mei, 2018
was getekend, het bestuur

FOTOCOLLECTIE en   COLLECTIE GEDACHTENISPRENTJES in de Brabant Cloud
Deze duurzame, digitale infrastructuur zorgt voor het vastleggen, bewaren en delen van alle erfgoed-informatie van de provincie Noord-Brabant. Denk daarbij aan collecties, monumenten, personen, organisaties, verhalen, plaatsen en historische gebeurtenissen.

Al het mogelijke is gedaan om de (portret)rechten van derden te respecteren. Mocht u desondanks van mening zijn dat dit niet het geval is, kunt u – met betrekking tot de publicatie hiervan [privacy]– uw bezwaar/opmerking/verzoek tot verwijdering, kenbaar maken via het contactformulier… Uw verzoek per post sturen naar Kerkdijk-Noord 4, 5491 AR Sint-Oedenrode, kan natuurlijk ook.

Privacyverklaring heemkundige kring ‘De Oude Vrijheid’  
Indien u lid wordt van heemkundige kring ‘De Oude Vrijheid’, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de organisatie verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoons-gegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken.

Wij adviseren u om deze privacyverklaring goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor uw eigen administratie. U kunt – desgewenst – de verklaring downloaden via onderstaande link:

Privacyverklaring180525_DeOudeVrijheid