De 'Heemkundekring Schijndel' organiseerde op zaterdag 13 en zondag 14 oktober jl. archeologiedagen op de locatie Schaapskooi, Martemanshurk 12 in Schijndel. Een en ander kwam tot stand in samenwerking met de andere heemkundekringen van Meierijstad en andere erfgoedorganisaties, en met financiële ondersteuning van de gemeente Meierijstad, Stichting Streekfonds 'Het Groene Woud' en bedrijven uit Schijndel.  
==============================================

De werkgroep archeologie beheert en documenteert de vele bodemvondsten van Sint-Oedenrode. Wilt u hun ervaringen meebeleven? Ga dan gerust eens kijken.

Elke donderdag tussen 20.00 en 22.00 uur bent u welkom in het heemhuis aan de Kerkdijk-Noord 4. 

Een wandelkaart waarop belangrijke archeologische vindplaatsen zijn aangegeven, is voor belangstellenden in het heemhuis te verkrijgen.

Op de website van YouTube: www.youtube.com/watch kunt u al luisterend naar liedjes over Rooi, een film bekijken over het opgraven, restaureren en conserveren van een boomstamput.

Contactpersoon:
dhr. Hans Hendriks
Hoefstraat 17
5492 CD  Sint-Oedenrode
t: 0413-473 529
e: hanshendriks.a371@kpnmail.nl

 Hanger met Griekse afbeelding (amethist)
in Middeleeuwse gouden parelzetting