Voorzitter:
dhr. Cor van Laarhoven
Buizerd 51
5492 PJ  Sint-Oedenrode
t: 0413-474 539
e: vanlaarhoven.cor@gmail.com

Vice-voorzitter:
dhr. Rien van Tilburg 
Zwembadweg 6 
5491 HR  Sint-Oedenrode 
t: 0413-474 807

Penningmeester: 
dhr. Johan van Bakel 
Jkr. Marcus van Gerwenlaan 28 
5492 GE  Sint-Oedenrode 
t: 0413-475 288
e: j.bakel11@upcmail.nl

Bestuurslid:
mw. Gerdien van den Brand-Brekelmans  
Eerschotsestraat 102 
5491 AD  Sint-Oedenrode 
t: 06-123 95 222
e: eerschot@gmail.com

Bestuurslid:
dhr. Harry Dijkers
Boskantseweg 46
5492 BW  Sint-Oedenrode
t: 0413-473 781
e: harrydijkers@gmail.com

Bestuurslid:
mw. Tilly van den Tillaar
Beukenstraat 35
5492 EN  Sint-Oedenrode
t: 0413-477 253
e: tillyvandentillaar@hetnet.nl

Waarneming secretariaat: dhr. Cor van Laarhoven
Digitale post kunt u mailen naar: secretariaat@oudevrijheid.nl
Sturen per post naar ons adres: Kerkdijk-Noord 4, 5491 AR Sint-Oedenrode. Overige contactgegevens kunt u vinden bij item Contact