Boeken

Op zondag 7 augustus jl. werd het boek ‘Rooms Katholieke Jonge Boerenstand Nijnsel’ tijdens het oogstdankfeest [op hoeve Strobol] gepresenteerd en was  het boek te koop voor 15 euro. Sindsdien  kunt u het boek kopen bij Piet van Erp, Weievenseweg 8 5491 RG Sint-Oedenrode, tel. 0413-209 353. Zie ook JvderAA_RKJB persbericht220729

=*=*=*=*=*=*=

‘Tussen Markt en Schoolwiel’, over familie Van der Hagen uit Sint-Oedenrode. Het boek beschrijft de opkomst en teloorgang van vorengenoemde familie. Het staat vol bijzondere gebeurtenissen en anekdotes en zelfs intriges.
De schrijvers Martien van Gastel en Jan van Zutphen zijn diep de geschiedenis ingedoken en hebben daarbij o.a. gebruik gemaakt van documenten, die door fotograaf en vormgever Leo van Lieshout, van de brandstapel zijn gered. 

Boek ‘Rondom Sint-OedenRode’, Macht, religie en cultuur in de Meierij, onder redactie van prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld en dr. Véronique Roelvink

Rooise boerderijen

Heemlid Leo van Lieshout heeft een album met foto’s van Rooise boerderijen samengesteld. De foto’s in het album zijn afgedrukt van zwart/wit negatieven, gemaakt door pater Wiro Heesters ss.cc.
Dhr. Ad Heesakkers, toenmalige voorzitter van onze kring, heeft samen met pater Wiro de boerderijen bezocht.
In 2015 heeft Leo de foto’s gedigitaliseerd en bewerkt en deze zijn door hem in eigendom overgedragen aan heemkundige kring ‘De Oude Vrijheid’. Waarvoor hartelijk dank!
Nieuwsgierig geworden? Klikken op onderstaande link en 59 pagina’s met foto’s verschijnen op uw scherm.
Veel kijkplezier met de BOERDERIJENfoto’suit1980

Boek ‘Zwerftocht door een boeiend verleden’ auteur pater Wiro Heesters ss.cc.  [€ 15,00]

Boek ‘Staffanfare’ auteur/heemlid Jan van der Aa en medeauteur Piet van Alphen   [€ 10,00]

Boekwerkje: ‘Sint-Oedenrode in de Meierij van ‘s-Hertogenbosch’ door Wim van Rooij [* 1931 — 2020], downloaden of klikken op: BoekwerkWvRooij2015-1 

Boek ‘Tussen Markt en Schoolwiel’ door Martien van Gastel en Jan van Zutphen [€ 25,00]

Weet u:
dat gepubliceerde exemplaren van het periodiek ‘Heemschild’, jrg. 2021, voor € 5,00 p. stuk verkrijgbaar zijn in ons heemhuis!? Oudere nummers van ‘Heemschild’ kosten € 1,00 p. stuk

De hierboven genoemde prijzen zijn – indien van toepassing – exclusief verzendkosten.
Overboekingen dienen te geschieden op bankrekeningnummer:
IBAN: NL07 RABO 0138 2887 55 ten name van ‘De Oude Vrijheid’ Sint-Oedenrode onder vermelding van het gewenste artikel…