Inlichtingen lezingen/activiteiten heem:
mw. Tilly van den Tillaar, t: 0413-477 253 /
e: tillyvandentillaar@hetnet.nl

Inlichtingen lezingen/activiteiten heem-natuurgroep:
mw. Jeanne Soetens, t: 0413-474 486 /
e: jeannesoetens49@hetnet.nl  en
dhr. Bert Vervoort, t: 0413-475 114 / e: l.vervoort3@chello.nl

Inlichtingen activiteiten werkgroep archeologie:
dhr. Hans Hendriks, t: 0413-473 529 /
e: hanshendriks.a371@kpnmail.nl

Inlichtingen activiteiten werkgroep geschiedenis:
dhr. Martien van Gastel, e: mjjvangastel2@kpnmail.nl

Inlichtingen Heemschild:
dhr. Harry Dijkers, t: 0413-473 781 / e: harrydijkers@gmail.com

Inlichtingen beheer website (beveiligde verbinding) /
redactie en verzending Mededelingenblad en ledenadministratie:
mw. Annette van den Brand, t: 0413-420 758 / e: anneheem.54@gmail.com

Persoonlijke gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?
Uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kunt u zonodig via onderstaand formulier kenbaar maken (Privacywetgeving 2018)

Het door u ingevulde formulier komt automatisch terecht bij het secretariaat... webmaster ann@ 
 

  


Postadres: Kerkdijk-Noord 4, 5491 AR  Sint-Oedenrode 
w: www.oudevrijheid.nl / e: secretariaat@oudevrijheid.nl

:  www.facebook.com/oudevrijheid

:  www.twitter.com/oudevrijheid

Penningmeester: dhr. Johan van Bakel, t: 0413 - 475 288
e: j.bakel11@upcmail.nl

Rabobank Hart van De Meierij:
rek.no. IBAN: NL07 RABO 0138 2887 55
t.n.v. penningmeester hk.k. De Oude Vrijheid

ISSN: 1384-8801 
Inschrijving K.v.K. ’s-Hertogenbosch onder nummer 40215667