Inlichtingen lezingen heem:
mw. Tilly van den Tillaar, t: 0413-477 253 / e: tillyvandentillaar@hetnet.nl

Inlichtingen lezingen/activiteiten heem-natuurgroep:
mw. Jeanne Soetens, t: 0413-474 486 / e: jeannesoetens49@hetnet.nl  en
dhr. Bert Vervoort, t: 0413-475 114 / e: l.vervoort3@chello.nl

Inlichtingen activiteiten werkgroep archeologie:
dhr. Hans Hendriks, t: 0413-473 529 / e: hanshendriks.a371@kpnmail.nl

Inlichtingen activiteiten werkgroep geschiedenis:
dhr. Martien van Gastel, e: mjjvangastel2@kpnmail.nl

Inlichtingen Heemschild:
dhr. Harry Dijkers, t: 0413-473 781 / e: harrydijkers@gmail.com

Inlichtingen (beveiligde) website en Mededelingenblad:
mw. Annette van den Brand, t: 0413-420 758 / e: anneheem.54@gmail.com

Postadres: Kerkdijk-Noord 4, 5491 AR  Sint-Oedenrode
w: www.oudevrijheid.nl / e: secretariaat@oudevrijheid.nl

www.facebook.com/oudevrijheid

www.twitter.com/oudevrijheid

Penningmeester: dhr. Johan van Bakel, t: 0413 - 475 288
e: j.bakel11@upcmail.nl

 Rabobank Hart van De Meierij:
rek.no. IBAN: NL07 RABO 0138 2887 55
of   ING bank: rek.no. IBAN: NL86 INGB 0003 2320 64
     t.n.v. penningmeester hk.k. De Oude Vrijheid

ISSN: 1384-8801 
Inschrijving K.v.K. ’s-Hertogenbosch onder nummer 40215667

Het ingevulde formulier (zie hieronder) komt automatisch terecht bij het secretariaat