Van dhr. Harrie Boot (begeleidingscommissie Brabantse Heemdagen), ontvingen wij het verzoek om de uitnodiging en de daarbij behorende bescheiden aan onze heemleden door te geven c.q. te publiceren:

UitnodigingBrabantseHeemdagen2019

Inschrijfformulier_Heemdagen2019

overnachtingen deel 1

overnachtingen deel 2

overnachtingen deel 3

 

                           

logo brabantsheem