Film: Roois Leven en Streven anno 1948
Deze film is in het bezit van heemkundige kring 'De Oude vrijheid' Sint-Oedenrode en werd samengesteld in 1948 in opdracht van het Katholiek Thuisfront. De première was op zondag 29 augustus 1948 in het Martinushuis. Entree 50 cent ten bate van de Rooise militairen en Nederlands Indië. De originele film is nog in de oude staat aanwezig. In 2008 is aan deze film tekst en uitleg toegevoegd. Wilt u deze bekijken, klik dan op film ...

Instelling/bron: heemkundige kring 'De Oude Vrijheid'
=============================================

Nieuwsbrief van Brabants Heem

Als aanvulling op de bestaande manieren om de aangesloten heemkundekringen en erfgoedverenigingen te informeren over de activiteiten van Brabants Heem en andere wetenswaardigheden, bestaat de mogelijkheid om onze nieuwsbrief ook individueel te ontvangen. 
Via dit e-mailadres tjeuvanras@brabantsheem.nl kunt u uw verzoek daartoe kenbaar maken en anderzijds kunt u ook via dit e-mailadres de toezending stop laten zetten. De intentie is om de nieuwsbrief eens per maand uit te brengen. Suggesties en bijdragen zijn welkom.
De nieuwsbrief is voor alle mensen die op een of andere wijze actief zijn in de erfgoedsector. Er zijn geen kosten aan verbonden. Meer nieuws van het Brabants Heem is te lezen op de site www.brabantsheem.nl

 =============================================

Tijdens de door Brabants Heem georganiseerde Heemdagen op donderdag 02 en vrijdag 03 augustus jl. in Meierijstad, zijn door dhr. Hans Pennings twee mappen met foto's gemaakt. Door op hier(2) te klikken kunt u - desgewenst - deze foto impressies bekijken. Het is zéér de moeite waard (webmaster Ann@)