Film: Roois Leven en Streven anno 1948
Deze film is in het bezit van heemkundige kring 'De Oude vrijheid' Sint-Oedenrode en werd samengesteld in 1948 in opdracht van het Katholiek Thuisfront. De première was op zondag 29 augustus 1948 in het Martinushuis. Entree 50 cent ten bate van de Rooise militairen en Nederlands Indië. De originele film is nog in de oude staat aanwezig. In 2008 is aan deze film tekst en uitleg toegevoegd. Wilt u deze bekijken, klik dan op film ...

Instelling/bron: heemkundige kring 'De Oude Vrijheid'
.........................................................................................................................................

Komend voorjaar wordt de cursus ‘Regionale geschiedenis in Brabant: een verkenning’ van de leerstoel ‘Cultuur in Brabant’ opnieuw gegeven op de Universiteit van Tilburg. De cursus wordt aangeboden door de Erfgoed Brabant Academie, het deskundigheidsprogramma van Erfgoed Brabant. Wij nodigen u van harte uit hieraan deel te nemen.
Voor verdere informatie zie de bijlage: Cursus_2019
.........................................................................................................................................

Via bijgevoegde link treft u de digitale versie aan van de nieuwe uitgave van De Koerier, het kwartaalblad van Brabants Heem: DeKoerier_november18
.........................................................................................................................................

Tijdens de door Brabants Heem georganiseerde Heemdagen op donderdag 02 en vrijdag 03 augustus jl. in Meierijstad, zijn door dhr. Hans Pennings twee mappen met foto's gemaakt. Door op hier(2) te klikken kunt u - desgewenst - deze foto impressies bekijken. Het is zéér de moeite waard (webmaster Ann@)