Heem-natuurgroep verslagen

Verslag lezing steenmarter. Woensdag24 januari 2024

Mark introduceerde Carlo Wijnen die de lezing verzorgde.

De opkomst voor de lezing was erg groot. Maar liefst 40 bezoekers.

Carlo had een paar opgezette dieren meegebracht. Waar onder een steenmarter, boommarter, bunzing, hermelijn, en een wezel. Het zijn prachtige dieren die je nu goed kon bewonderen. Zo was ook wat makkelijker de verschillen tussen boom/steenmarter uit te leggen. Ook al zijn de verschillen klein en lopen ze in elkaar over. De duidelijkste verschillen waren dat steenmarter een vleeskleurige neus heeft en een grijze ondervacht. De boommarter heeft een zwarte neus en een bruinkleurige ondervacht. Het voedsel van de steenmarter is heel uitgebreid. Hij eet bijna alles.

Ondanks een Europees jacht verbod werd er toch nog tot de jaren 70 op gejaagd. Dit leidde ertoe dat de marter bijna helemaal verdwenen was. Sinds de jaren 70 is dat beter gehandhaafd. Zodat de steenmarter weer aan zijn opmars kon beginnen. Inmiddels leeft hij weer in het hele land. Alleen zijn leefgebied is veranderd. Vroeger leefden ze meer op boerenerf. Tegenwoordig zijn deze erven te steriel en is er weinig woongelegenheid meer. Daardoor heeft hij zijn leefgebied verplaatst naar stedelijk gebied. Het is daarvoor belangrijk dat we leren samen te leven met de steenmarter. Om overlast te voorkomen is het belangrijk om gaten en kieren te dichten en te zorgen dat er plaatsen zijn waar de steenmarter wel kan wonen zonder overlast te veroorzaken.

Carlo legde uit de ze stinkklieren hebben en vangen of verjagen weinig zin heeft. Een mannetje heeft een territorium met meerdere vrouwen. De vrouwtjes hebben eigen territorium. Als er eentje weg valt neemt een andere dat territorium over.

Carlo had een duidelijke lezing zodat we meer inzicht hebben gekregen in het leven van de steenmarter. Na een vragenrondje heeft Mark  Carlo bedankt voor de interessante lezing en hiermee de avond afgesloten.