Historie

De Vrijheid Rode

De oorspronkelijke brief van de hertog, waarin hij aan RODE vrijheidsrechten schonk, bestaat niet meer. We moeten het nu doen met een al dan niet ingekort afschrift daarvan uit 1340. De tekst van dit in het Latijn geschreven stuk, luidt in vertaling als volgt:

…Hendrik, door Gods genade hertog van Lotharingen, groet u allen die deze brief zullen lezen. Wij maken aan iedereen bekend dat wij aan onze geliefde mensen die in Rode wonen of er willen gaan wonen, dezelfde vrijheid schenken die wij aan onze burgers in Den Bosch hebben geschonken. Wij hebben dit door onze mannen [edelen], die hier in de omgeving wonen, onder ede laten bevestigen. En opdat niemand het zal wagen deze vrijheid te beknotten, of onze mensen die daar in vrijheid willen leven lastig te vallen, hebben wij deze brief laten schrijven en met ons zegel doen bekrachtigen…

Gegeven bij Den Bosch in het jaar ons Heren 1232        Lees verder-1232

…met een al dan niet ingekort afschrift daarvan uit 1340… Zó dikwijls heb ik deze tekst gelezen, maar nooit eraan gedacht of en waar dit ingekort afschrift zou zijn te vinden. Ik ben op zoek gegaan en terecht gekomen bij het Brabants Historisch Informatie Centrum [BHIC] in ‘s-Hertogenbosch. Eigenlijk wel voor de hand liggend! Het originele charter [oorkonde] heb ik bij het BHIC kunnen lezen en inmiddels is van het – uit 3 pagina’s bestaande charter -, een scan gemaakt. Deze pagina’s staan nu in een PDF-bestand zodat de inhoud voor iedereen ‘leesbaar’ is:.                                                                     Translaat_01     Translaat_02     Translaat_03
Een kopie van de tekst , maar dan in het Nederlands dat we nu spreken, zal te zijner tijd ook op de site worden gepubliceerd!

Algemene geschiedenis
Hendrik I, in 1165 te Leuven geboren als zoon van Godfried III van Leuven en Margaretha van Limburg, was vanaf 1183 de eerste hertog van Brabant. Na Godfried III kwam de titel hertog van Neder-Lotharingen bij de hertogen van Brabant en had in feite geen betekenis meer. Hendrik I overleed op woensdag 5 september 1235 in Keulen.

In januari 1206 trouwde Margaretha van Brabant (ca. 1190-1231), dochter van hertog Hendrik I van Brabant en Mathilde van Boulogne, met graaf Gerard III van Gelre, waarbij Margaretha als huwelijksgeschenk het ‘Graafschap Rode’ ontving.

In 1231 kocht Hendrik I het geheel aan rechten en bezittingen van de graaf van Gelre en maakte hij de gunstig gelegen vesting Den Bosch hoofdplaats van dit nieuwe stuk Brabant. Het zou voortaan bekend staan als de Meierij van Den Bosch, zo genoemd naar de hoofdschout of meier, die als vertegenwoordiger van de hertog het gebied vanuit Den Bosch bestuurde.
De Meierij bestond uit vier landstreken; zij vormden de vier kwartieren van de Meierij: het kwartier van Peelland met hoofdplaats Sint-Oedenrode (voormalige hoofdplaats van het graafschap Rode), het kwartier van Oisterwijk met hoofdplaats Oisterwijk, het kwartier van Kempenland met hoofdplaats Oirschot en het kwartier van Maasland met hoofdplaats Oss. De kwartierschout resideerde in de hoofdplaats.
Omstreeks 1231-1232 kregen deze hoofdplaatsen van de hertog van Brabant vrijheids- oftewel stadsrechten. Geraadpleegde bron: Wikipedia.

‘s-Hertogenhuijs – anno 1651 – leengoed van de hertog van Brabant

SIGILLUM BURGENSIUM DE SA[NCTE] ODERODE, in vertaling: Zegel van de Burgers van St. Oderode


Note van webmaster ann@:
dat in vroegere tijden men [ook al] gebruik maakte van geschiedvervalsing – het moedwillig aanbrengen van onwaarheden in de geschiedschrijving, meestal met politieke bedoelingen -, kunt u lezen door te klikken op: SINT-OEDENRODE_Hoofdplaats