Terug naar Historie

Kronieken

De naam van ons dorp
De oudst bekende naam van ons dorp is Rode. Hij komt voor in ‘het Leven van St. Oda’, dat rond 1170 werd geschreven door kanunnik Godefridus. Naast Rode kwamen op het einde van 12e en in het begin van de 13e eeuw ook vormen voor als Rothe, Rothen of Rothem. Hierin zijn nog duidelijk de woorden ‘rode’, ontginning en ‘heem’, nederzetting, te herkennen: Rode-heem, de nederzetting op de rode.
Klik hier voor het vervolg: Denaamvanonsdorp

foto: A. v. Esch

Rode, het middeleeuwse dorp
Het dorp Rode is ontstaan op een betrekkelijk smalle zandrug temidden van laaggelegen beemden, aan drie zijden omsloten door een wijde lus van de Dommel, verder lezen:  Rode_hetmiddeleeuwsedorp.pdf

Een ongelukkige liefde
Oude gegevens over Rode komen soms op de meest onverwachte plaatsen tevoorschijn. Het nu  volgende verhaal werd in de 12e eeuw opgetekend door een monnik van de abdij van Egmond in Noord-Holland.
Het verhaal gaat eigenlijk over…Een_ongelukkige_liefde

Geraadpleegde bronnen:
Sint-Oedenrode – Zwerftocht door een boeiend verleden –  door W. Heesters
Brock, deel I, p. 16-19)
Wikipedia: Lijst van Rooms-Duitse koningen en keizers, de heersers van het Heilige Roomse Rijk (962-1806)

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Ooggetuigen van de bevrijding
Antoon Buiting schreef in zijn inleiding: In het jaar van 75 jaar herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog, kunt u van nabij meemaken hoe inwoners van Rooi de oorlogsgebeurtenissen beleefden. De focus ligt bewust op de periode september en oktober 1944: Verder lezen…Ooggetuigenbevrijding_deel I

Verder lezen…Ooggetuigenbevrijding_deel 2

Bronnen:
* Ooggetuigen van de bevrijding, deel 1 – Zo begon het
* Ooggetuigen van de bevrijding, deel 2 – Tweede Wereldoorlog
Samenstelling: Antoon Buiting
Uitgave: heemkundige kring ‘De Oude Vrijheid’
Publicatie [op onze website] met toestemming van Antoon Buiting
-*-*-*-*-*-*-*-*-

In Heemschild 2012/1 – jrg. 46, publiceerde Ad van Esch zijn uitgebreide artikel [met foto’s] over de Wederopbouwboerderijen, waaronder 54 van deze boerderijen in de [voormalige gemeente] Sint-Oedenrode:
Citaat: “Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden in Nederland meer dan 8000 boerderijen vrijwel geheel verwoest. De meesten gingen in de laatste oorlogsjaren verloren, voornamelijk in Noord-Brabant, Gelderland en Limburg. Maar ook al aan het begin van de oorlog werden boerderijen verwoest. Zo werden in de meidagen van 1940 op bevel van het Nederlandse leger bij de Grebbelinie, ongeveer tweehonderd en vijftig boerderijen in brand gestoken om de naderende vijand geen mogelijkheden tot verschansing te bieden en om het schootsveld vrij te krijgen.”
Het hele artikel is te lezen in: Wederopbouwboerderijen in Rooi

Publicatie [op onze website] met toestemming van Ad van Esch

foto met plattegrond: Ad van Esch