Van het Brabants Heem ontving het secretariaat een bericht betreffende auteursrechten. Het hele bericht is te lezen via deze link: Bericht_auteursrecht


Koninklijke lintjesregen 2020

Heemlid/bestuurslid mw. Gerdien van den Brand-Brekelmans benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De lijst van de activiteiten van Gerdien is indrukwekkend. Ze doet veel, voor veel verschillende organisaties. Zo is ze jarenlang bestuurslid geweest van Roois Kultuur Kontakt. Ze richtte mede het literair café op. Ze is een twintigtal jaren actief voor de Heemkundige Kring De Oude Vrijheid. Ze digitaliseert o.a. de collectie. Ze is tevens een van de gezichten en beheerder van het Sint-Paulusgasthuis. Ook de Stichting Knoptorenkerk plukt de vruchten van haar inzet (bron: ED, aanpassingen webmaster).
Namens bestuur en leden: Gerdien van harte gefeliciteerd met deze koninklijke onderscheiding!
.......

De Heemdagen 2020, welke zouden worden georganiseerd door de heemkundekring Oirschot, zijn vanwege de coronacrisis uitgesteld en zullen worden verschoven naar 2021.
U kunt het hele bericht lezen via deze link:  Heemdagen2020_uitstelbrief 
.......

Heemkundige kring ‘De Oude Vrijheid’ is, samen met de andere erfgoedverenigingen van Meierijstad, vertegenwoordigd in het ‘Platform Erfgoed Meierijstad’ (PEM) .

In dit platform worden binnen het domein ‘Erfgoed’ van Meierijstad, de krachten gebundeld. PEM functioneert als initiatiefnemer en gesprekspartner voor het erfgoedbeleid van onze gemeente.

In PEM-verband is o.m. een bijdrage geleverd aan het te formuleren gemeentelijk erfgoedbeleid en zijn voorstellen gedaan voor het gemeentewapen en -vlag. Daarnaast is PEM gesprekspartner voor het gemeentebestuur en neemt deel aan werkgroepen die B&W adviseren op het gebied van erfgoed, landschap en omgeving. Wij ervaren dat PEM een meerwaarde voor onze vereniging biedt door de krachtenbundeling op gemeentelijk niveau.
.......

Een groot aantal vrijwilligers is binnen onze kring in wisselende werkgroepen jaarlijks, maandelijks, wekelijks en/of dagelijks bezig met de volgende activiteiten:

ARCHEOLOGIE, BESTUUR, BIBLIOTHEEK,

BID- en GEDACHTENISPRENTJES, BRABANT CLOUD,

DEVOTIONALIA, DOCUMENTATIE, FOTOGRAFIE,

GEBOUWENONDERHOUD, GESCHIEDENIS, KLUSSEN,

LEDENADMINISTRATIE, MUTSENMUSEUM, NATUUR-WERKGROEP,

ORGANISATIE LEZINGEN, REDACTIE HEEMSCHILD,

REDACTIE en VERZENDING MEDEDELINGENBLAD, REISCOMMISSIE,

SCHOONMAKEN HEEMHUIS, SOCIAL MEDIA,

TUINONDERHOUD, VERZENDING HEEMSCHILD, WEBSITE-BEHEER

Er kunnen natuurlijk nog altijd vrijwilligers bij!!!