Nieuws van de bestuurstafel

* Schenkingen: heemlid Wim van Rooij heeft het heem een plakboek en nog enkele boekjes van eigen hand geschonken.
Het plakboek bevat krantenknipsels over Mgr. Bekkers en andere belangrijke personen die in het verleden Rooi hebben bezocht.
De boekjes hebben als titel: 'Grepen uit de Rooise historie' (uitgave 2016); 'Grepen uit de Rooise Historie i.v.m. de fusie van de gemeenten Sint-Oedenrode, Schijndel en Veghel tot Meierijstad' (uitgave 2017), alsmede een aanvulling op bovengenoemd boekje.

* 09 en 10 september: 'Open Monumentendagen'.  Er kan o.a. worden deelgenomen aan een door RCE gemaakte fietstocht langs toponiemenbanken. Deze fietstocht wordt gekoppeld aan de fietstochten welke de heemkundekringen van Schijndel en Veghel/Erp houden;

* 17 september: voor de jaarlijkse interessante heemreis kunt u zich nog inschrijven. Bij voldoende zitplaatsen kunnen ook niet-leden hieraan deelnemen.

HELAAS IS DE GEPLANDE HEEMREIS VOOR 17 SEPTEMBER GEANNULEERD. DIT VANWEGE TE WEINIG AANMELDINGEN.

* 21 september: leden van heemkundige kring Erp (Erthepe) komen een tegenbezoek aan Sint-Oedenrode brengen;

* 24 september: gemeente Meierijstad houdt een 'Open Dag'. Nadere mededelingen volgen o.a. in de MooiRooikrant;

* 13, 14 en 15 oktober: Nationale Archeologiedagen. Hierover volgen t.z.t. nadere gegevens;

* 05 november: in samenwerking met de H. Odaparochie zal aandacht worden besteed aan het voormalig pauselijk zouavenleger. Zie ook pagina's 6 en 7;

* de recent gestarte nieuwe werkgroep Geschiedenis/Genealogie is enthousiast begonnen. Uiteraard kunt u zich nog aansluiten.

Dringende oproep:
Het bestuur doet een dringende oproep aan leden en niet-leden om zich beschikbaar te stellen voor het digitaliseren van allerlei documentaties