Nieuws van de bestuurstafel

'UW STEM IS GELD WAARD'

Beste leden,
'Als u (ook) lid bent van de Rabobank ontvangt u binnenkort weer een stembiljet van de bank, waarmee u aan kunt geven welke vereniging u wilt steunen. Het spreekt voor zich dat wij u vriendelijk verzoeken hierbij 2 stemmen (maximaal) toe te kennen aan onze heemkundige kring. Een extra financiële steun komt zeer goed van pas. Graag rekenen wij op uw medewerking.'

 w.g. Johan van Bakel (penningmeester)


* hebben zich onlangs als nieuw heemlid aangemeld:
- dhr. Ad van de Wetering en
- dhr. Wim Melchers. Ad en Wim, van harte welkom bij onze kring!

                                      

* wij ontvingen het bericht van overlijden van heemlid:
Maria van der Kallen-Kapteijns

* Sint-Oedenrode 21-02-1935              † Sint-Oedenrode 03-10-2017

We wensen haar kinderen en kleinkinderen veel sterkte met dit verlies