Zilveren Draaginsigne voor Bert Vervoort
14 Januari 2018 was het 25 jaar geleden dat Bert Vervoort zich meldde bij de heem-natuurgroep van heemkundige kring 'De Oude Vrijheid.'
Voorafgaand aan de goed bezochte lezing op dinsdag 06 februari jl. sprak voorzitter Cor van Laarhoven een woord van waardering  voor het vele nuttige werk dat Bert heeft verricht voor de natuur in het algemeen en in het bijzonder voor die van Brabant. Naast sturing geven aan de kerngroep geeft hij lezingen en is hij gids tijdens de natuurwandelingen, waarbij hij zijn liefde voor de uil en de boomkikker laat blijken. Staatsbosbeheer en Brabants Landschap maken ook regelmatig gebruik van zijn kennis.
Ondersteund met een bos bloemen sprak Cor een woord van dank voor zijn inzet en feliciteerde Bert met zijn 25-jarig jubileum.

Brabants Heem had bestuurslid Otte Strouken afgevaardigd. Otte was goed op de hoogte van de kwaliteiten van Bert. Zo wist hij dat Bert uitvoerig en geanimeerd kan vertellen over vogels, paddenstoelen en de kleinste beestjes op de grond en die ook fotografisch vast weet te leggen. Het Groene Woud kent hij als zijn broekzak. Otte onderstreepte het belang van de actieve vrijwilligers. Mensen zoals Bert zijn hard nodig.
Otte kwam niet alleen om lovende woorden te spreken voor zijn inzet maar had voor Bert ook een speciale verrassing meegenomen. Brabants Heem had besloten de Zilveren Draaginsigne met bijbehorende oorkonde aan hem toe te kennen. Door zijn positieve houding, goede ideeën en langdurige inzet is hij een voorbeeld voor velen. Onder luid applaus speldde Otte de zilveren speld op wat Bert zichtbaar waardeerde
......................................................................................................

Wist u: dat ruim 55 vrijwilligers binnen onze kring in wisselende werkgroepen jaarlijks, maandelijks, wekelijks en/of dagelijks bezig zijn met de volgende activiteiten:
ARCHEOLOGIE, BESTUUR, BIBLIOTHEEK, BID- en GEDACHTENISPRENTJES, BRABANT CLOUD, DEVOTIONALIA, DOCUMENTATIE, FOTOGRAFIE, GEBOUWENONDERHOUD, GESCHIEDENIS, HEEMDAGEN 2018, FIETSTOCHT, KLUSSEN, MUTSENMUSEUM, NATUUR-WERKGROEP, ORGANISATIE LEZINGEN, REDACTIE HEEMSCHILD, REDACTIE MEDEDELINGENBLAD, REISCOMMISSIE, SCHOONMAKEN, SOCIAL MEDIA, ROOILOGIE, TUINONDERHOUD, VERZENDING HEEMSCHILD, WEBSITE-ONDERHOUD? Er kunnen natuurlijk nog altijd vrijwilligers bij!!!