Mededelingenblad-2017 – jaargang 44
              heemkundige kring De Oude Vrijheid Sint-Oedenrode

In gezamenlijk overleg is besloten om alle gepubliceerde Mededelingenbladen in een jaar - dit jaar dus 2017 - op onze website te zetten. Dit om onze heemleden/lezers nog beter van dienst te zijn en bovendien kunt u desgewenst nog eens het een en ander nalezen/opzoeken: webmaster Ann@

Mededelingenblad17_01_digitaal.pdf

Mededelingenblad17_02_digitaal.pdf

Mededelingenblad17_03_digitaal.pdf

Mededelingenblad17_04_digitaal.pdf

Mededelingenblad17_05_digitaal.pdf

Mededelingenblad17_06_digitaal.pdf

Mededelingenblad17_07_digitaal.pdf
 

 

- - - - - - -

Voor slechts 1 euro nog de hele maand september naar het Museum van Brabantse Mutsen en Poffers! Hoe dat kan? Verder lezen bij item Mutsenmuseum in het Sint-Paulusgasthuis!

             

Eerstvolgende activiteiten:
heem-natuur: zondag 01 oktober
heem: dinsdag 17 oktober


Vooruitblik voor:
zondag 01 oktober:           heem-natuur
dinsdag 17 oktober:          heem

Mededelingen van het bestuur c.q. van de 'bestuurstafel', worden gepubliceerd via item Mededelingen BESTUUR

Heeft u vragen betreffende lezingen en activiteiten van bepaalde werkgroepen, bv. heem, heem-natuur, archeologie, social media, redactie Heemschild, redactie Mededelingenblad of website??
Alle contactpersonen met hun gegevens kunt u vinden onder item CONTACT en/of item WERKGROEPEN, desgewenst doorklikken naar de subitems

           Postadres: Kerkdijk-Noord 4, 5491 AR  Sint-Oedenrode
        w:
www.oudevrijheid.nl / e: secretariaat@oudevrijheid.nl

Penningmeester: dhr. Johan van Bakel, t: 0414 – 475 288
e:
j.bakel11@upcmail.nl

Rabobank Hart van De Meierij:
rek.no. IBAN: NL07 RABO 0138 2887 55
of   ING bank: rek.no. IBAN: NL86 INGB 0003 2320 64
t.n.v. penningmeester hk.k. De Oude Vrijheid

ISSN: 1384-8801
Inschrijving K.v.K. ’s-Hertogenbosch onder nummer 40215667