De heem-natuurgroep organiseert excursies, wandelingen en lezingen. De lezingen worden gehouden op de eerste of tweede maandag van de maand in de ontmoetingsruimte van kringloopcentrum 'd'n einder' aan de Sluitappel 17a te Sint-Oedenrode. Tel. nr. 0413-490 950. Alle informatie betreffende excursies, wandelingen en lezingen wordt in het 'Mededelingenblad' vermeld en tevens op deze site bij WERKGROEPEN - sub Heem-natuur. Alle lezingen/actviteiten van de heem-natuurgroep zijn, samen met de lezingen/activiteiten van het heem, tevens opgenomen in de AGENDA op onze site. Aanvang van de lezingen: 20.00 uur

De excursies c.q. wandelingen zijn in de regel altijd op zondag. Vertrek om 09.00 uur vanaf de Markt (tenzij anders aangegeven)

Klikken op deze link Jaarprogramma17-18.pdf  voor het jaaroverzicht vanaf zondag 03 september 2017 tot en met woensdag 04 juli 2018 ...

Contactpersonen:
mw. Jeanne Soetens-van Breugel
Passtraat 6
5492 AL  Sint-Oedenrode
t: 0413-474 486
e: jeannesoetens49@hetnet.nl

dhr. Bert Vervoort                                           
Tartwijck 88
5491 EM  Sint-Oedenrode
t: 0413-475 114
e: l.vervoort3@chello.nl

Contactpersoon          
dhr. Mark Scheepens
www.facebook.com/Heem-natuurgroep-De-Oude-Vrijheid-Sint-Oedenrode-823284431113272/