De heem-natuurgroep organiseert excursies, wandelingen en lezingen. De lezingen worden gehouden op de eerste of tweede maandag van de maand in de ontmoetingsruimte van kringloopcentrum 'd'n einder' aan de Sluitappel 17a te Sint-Oedenrode. Tel. nr. 0413-490 950. Alle informatie betreffende excursies, wandelingen en lezingen wordt in het 'Mededelingenblad' vermeld. Alle lezingen/actviteiten van de heem-natuurgroep zijn, samen met de lezingen/activiteiten van het heem, tevens opgenomen in de AGENDA op onze site. Aanvang van de lezingen: 20.00 uur. De excursies c.q. wandelingen zijn in de regel altijd op zondag.Vertrek om 09.00 uur vanaf de Markt (tenzij anders aangegeven).

Vermiljoenkever vindt vochtige bossen in Het Groene Woud
06 nov 2019. In de vochtige leembossen van Nationaal Landschap Het Groene Woud in Brabant is de vermiljoenkever opgedoken. De zeldzame kever werd ontdekt op het dode hout van een populier in het Dommeldal, waar ARK Natuurontwikkeling werkt aan het realiseren van het Natuurnetwerk Brabant. Het hele artikel kunt u lezen door HIER te klikken

Klikken op deze link Jaarprogramma_2019-2020 voor het jaaroverzicht tot en met woensdag 01 juli 2020 ...

Contactpersonen:
mw. Jeanne Soetens-van Breugel, Passtraat 6 5492 AL, Sint-Oedenrode
t: 0413-474 486 of 06-303 355 52
e: jeannesoetens49@hetnet.nl

dhr. Bert Vervoort, Tartwijck 88 5491 EM Sint-Oedenrode
t: 0413-475 114 of 06-294 173 13
e: l.vervoort3@chello.nl 

Contactpersoon dhr. Mark Scheepens www.facebook.com/Heem-natuurgroep-De-Oude-Vrijheid-Sint-Oedenrode-823284431113272/ 

Vressel, meer licht, openheid en ruimte voor de vennen en haar oevers...

Het zal menige bezoeker van de Vresselse bossen niet zijn ontgaan dat er in de winter van 2016-2017 nogal wat is veranderd in de Vresselse bossen rondom de vennen. Waarom is het vrijzetten van de vennen zo belangrijk en welke natuur moet er terugkomen of profiteren van de houtkap op de venoevers? Mark Scheepens vertelt ons waarom het zo belangrijk is en nog veel meer. Door te klikken op deze link Vressel kunt u van alles te weten komen over de veranderingen in de omgeving van de Vresselse bossen...