Vressel, meer licht, openheid en ruimte voor de vennen en haar oevers...
Het zal menige bezoeker van de Vresselse bossen niet zijn ontgaan dat er in de winter van 2016-2017 nogal wat is veranderd in de Vresselse bossen rondom de vennen. Waarom is het vrijzetten van de vennen nu zo belangrijk en welke natuur moet er nu terugkomen of profiteren van de houtkap op de venoevers?

Mark Scheepens vertelt ons waarom het zo belangrijk is en nog veel meer.
Door te klikken op deze link Vressel kunt u van alles te weten komen over de veranderingen in de omgeving van de Vresselse bossen...
.....................................................................................................

De heem-natuurgroep organiseert excursies, wandelingen en lezingen. De lezingen worden gehouden op de eerste of tweede maandag van de maand in de ontmoetingsruimte van kringloopcentrum 'd'n einder' aan de Sluitappel 17a te Sint-Oedenrode. Tel. nr. 0413-490 950. Alle informatie betreffende excursies, wandelingen en lezingen wordt in het 'Mededelingenblad' vermeld. Alle lezingen/actviteiten van de heem-natuurgroep zijn, samen met de lezingen/activiteiten van het heem, tevens opgenomen in de AGENDA op onze site. Aanvang van de lezingen: 20.00 uur

De excursies c.q. wandelingen zijn in de regel altijd op zondag. Vertrek om 09.00 uur vanaf de Markt (tenzij anders aangegeven)
Klikken op deze link Jaarprogramma2018-2019 voor het jaaroverzicht tot en met woensdag 03 juli 2019 ...

Contactpersonen:
mw. Jeanne Soetens-van Breugel
Passtraat 6
5492 AL  Sint-Oedenrode
t: 0413-474 486
e: jeannesoetens49@hetnet.nl

dhr. Bert Vervoort                                           
Tartwijck 88
5491 EM  Sint-Oedenrode
t: 0413-475 114
e: l.vervoort3@chello.nl

Contactpersoon          
dhr. Mark Scheepens
www.facebook.com/Heem-natuurgroep-De-Oude-Vrijheid-Sint-Oedenrode-823284431113272/