De heem-natuurgroep organiseert excursies, wandelingen en lezingen. De lezingen worden gehouden op de eerste of tweede maandag van de maand in de ontmoetingsruimte van kringloopcentrum 'd'n einder' aan de Sluitappel 17a te Sint-Oedenrode. Tel. nr. 0413-490 950. Alle informatie betreffende excursies, wandelingen en lezingen wordt in het 'Mededelingenblad' vermeld. Alle lezingen/activiteiten van de heem-natuurgroep zijn, samen met de lezingen/activiteiten van het heem, tevens opgenomen in de AGENDA op onze site. Aanvang van de lezingen: 20.00 uur.
De excursies c.q. wandelingen zijn in de regel altijd op zondag. Vertrek om 09.00 uur vanaf de Markt (tenzij anders aangegeven).

Klikken op deze link Jaarprogramma_2019-2020 voor het jaaroverzicht tot en met woensdag 01 juli 2020 ...

Vermiljoenkever vindt vochtige bossen in Het Groene Woud
In de vochtige leembossen van 'Nationaal Landschap Het Groene Woud' in Brabant, is de vermiljoenkever opgedoken. De zeldzame kever werd ontdekt op het dode hout van een populier in het Dommeldal, waar ARK Natuurontwikkeling werkt aan het realiseren van het Natuurnetwerk Brabant.
ARK Natuurontwikkeling of Stichting ARK is een in 1989 opgerichte Nederlandse particuliere natuurorganisatie welke onderzoek verricht en initiatieven neemt voor natuurbescherming en natuurbeheer, binnen maar ook buiten Nederland. De in Nijmegen gevestigde organisatie heeft de vorm van een stichting en er werken ongeveer 35 medewerkers (bron: Wikipedia-webmaster) 

Contactpersonen:
mw. Jeanne Soetens-van Breugel, Passtraat 6 5492 AL, Sint-Oedenrode
t: 0413-474 486 of 06-303 355 52
e: jeannesoetens49@hetnet.nl

dhr. Bert Vervoort, Tartwijck 88 5491 EM Sint-Oedenrode
t: 0413-475 114 of 06-294 173 13
e: l.vervoort3@chello.nl 

Contactpersoon dhr. Mark Scheepens www.facebook.com/Heem-natuurgroep-De-Oude-Vrijheid-Sint-Oedenrode-823284431113272/