Voor de tweede keer een ‘Groene handdruk’
Begin december 2016 hebben Bert Vervoort en ik (lees Jeanne Soetens, webm.) voor de heem-natuurgroep een 'Groene handdruk' van de gemeente, met geld van het Streekhuis, in ontvangst mogen nemen. We kopen daarvan materiaal voor de schooleducatie waterdieren en voor onderzoeken die we op maandagavonden doen in diverse wateren in Rooi: poelen, sloten, Beekse waterloop enz. (schepnet, waadpak).
Het was een besloten bijeenkomst, samen met de Eerste Rooise Vis Club, ook zij ontvingen een 'Groene handdruk' van wethouder dhr. Ad van der Heijden.
Voor een video van de handdruk, klikken op deze link hier(3).pdf

En ja, we hebben al eens eerder deze handdruk ontvangen van voormalig wethouder mw. Henriëtte van den Berk-van de Laar. Zij kwam de ‘Groene handdruk’ ’s morgens vroeg aanbieden op de Markt, toen we wilden starten met een excursie.
w.g. Jeanne

De heem-natuurgroep organiseert excursies, wandelingen en lezingen. De lezingen worden gehouden op de eerste of tweede maandag van de maand in de ontmoetingsruimte van kringloopcentrum 'd'n einder' aan de Sluitappel 17a te Sint-Oedenrode. Tel. nr. 0413-490 950. Alle informatie betreffende excursies, wandelingen en lezingen wordt in het 'Mededelingenblad' vermeld en tevens op deze site bij WERKGROEPEN - sub Heem-natuur. Alle lezingen/actviteiten van de heem-natuurgroep zijn, samen met de lezingen/activiteiten van het heem, tevens opgenomen in de AGENDA op onze site. Aanvang van de lezingen: 20.00 uur

De excursies c.q. wandelingen zijn in de regel altijd op zondag. Vertrek om 09.00 uur vanaf de Markt (tenzij anders aangegeven)

Klikken op deze link Jaarprogramma17-18.pdf  voor het jaaroverzicht vanaf zondag 03 september 2017 tot en met woensdag 04 juli 2018 ...

Contactpersonen:
mw. Jeanne Soetens-van Breugel
Passtraat 6
5492 AL  Sint-Oedenrode
t: 0413-474 486
e: jeannesoetens49@hetnet.nl

dhr. Bert Vervoort                                           
Tartwijck 88
5491 EM  Sint-Oedenrode
t: 0413-475 114
e: l.vervoort3@chello.nl

Contactpersoon          
dhr. Mark Scheepens
www.facebook.com/Heem-natuurgroep-De-Oude-Vrijheid-Sint-Oedenrode-823284431113272/