Tijdens de door Brabants Heem georganiseerde Heemdagen op donderdag 02 en vrijdag 03 augustus jl. in Meierijstad, zijn door dhr. Hans Pennings twee mappen met foto's gemaakt. Door te klikken op onderstaande links kunt u - desgewenst - deze foto impressies bekijken. Het is zéér de moeite waard (webmaster Ann@)

myalbum.com/album/zI1Pp7UF234D

myalbum.com/album/28kun98JSV4q

==============================================

Eeuwenoud raadsel onthuld: vermeende stichter Lieve Vrouwe Broederschap bestond écht

Eeuwenlang is de bijzondere Bosschenaar Gerard van Uden uit de geschiedenisboeken verdwenen. Er was lange tijd twijfel of hij wel had bestaan en zo ja, wie hij was en wat hij precies had gedaan. Door een toevallige vondst in het archief van het Bisdom van Den Bosch kwam Jan Sanders, rijksarchivaris bij het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) in ’s-Hertogenbosch, hem op het spoor. Nieuwsgierig naar deze figuur is hij verder gegaan met onderzoek naar hem. Nu kunnen we zijn doopceel lichten. Wilt u meer over Gerard van Uden weten? Klik dan op deze link om het hele verhaal te kunnen lezen.

    
                                       'Wi Gheraerd van Uden, scoutete'