VOORMALIGE- en RECENT VERSCHENEN PUBLICATIES:
Door te klikken op deze link ADVERTENTIEBOEKEN kunt u in de advertentie het aanbod en de bijbehorende prijzen van diverse publicaties inzien

Jubileumboek  ‘Sint-Oedenrode 100 jaar in beeld’
Dit fotoboek dat door heemkundige kring ‘De Oude Vrijheid’ ter gelegenheid van haar 60-jarig bestaan werd uitgegeven, is uitverkocht.
Er zijn in totaal 1700 exemplaren van het boek verkocht!!
Note:
In de 2de druk van het jubileumboek is een aantal correcties en wijzigingen aangebracht. Een overzicht van deze wijzigingen en verbeteringen treft u in de bijlage aan door te klikken op onderstaande link:

BoekCORRECTIES EN AANVULLINGEN20150331.pdf 
U kunt het overzicht met de correcties/aanvullingen uiteraard ook downloaden.
Mocht u in het bezit zijn van de 1ste druk van het jubileumboek, dan kunt u deze aanvullingen etc. zeer zeker gebruiken.
Om het eveneens bereikbaar te maken voor degenen die niet over een computer beschikken, zal dit overzicht in een beperkte oplage worden geprint; exemplaren hiervan kunnen op maandagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur in het heemhuis worden afgehaald of tijdens de openingsuren bij boekhandel 't Paperas, Heuvel 20, 5492 AD Sint-Oedenrode

Boekwerkje: 'Sint-Oedenrode in de Meierij van 's-Hertogenbosch' door Wim van Rooij, klikken op de link: BoekwerkWvRooij2015-1.pdf

Alle in de ADVERTENTIE genoemde prijzen zijn - indien van toepassing - exclusief verzendkosten

Overboekingen dienen te geschieden op bankrekeningnummer:
IBAN: NL07 RABO 0138 2887 55 ten name van 'De Oude Vrijheid' Sint-Oedenrode onder vermelding van het gewenste artikel.