VOORMALIGE- en RECENT VERSCHENEN PUBLICATIES:

Boek 'Staffanfare' auteur dhr. Jan van der Aa en mede-auteur dhr. Piet van Alphen - prijs € 10,00

Boek 'Zwerftocht door een boeiend verleden' auteur pater Wiro Heesters ss.cc. - prijs € 15,00

Oude nummers van het periodiek 'Heemschild' - prijs € 1,00 p. stuk

In de 2de druk van het jubileumboek 'Sint-Oedenrode 100 jaar in beeld' is een aantal correcties en wijzigingen aangebracht. Een overzicht van deze wijzigingen en verbeteringen treft u in de bijlage aan door te klikken op onderstaande link:

BoekCORRECTIES EN AANVULLINGEN20150331.pdf 

U kunt het overzicht met de correcties/aanvullingen uiteraard ook downloaden.
Mocht u in het bezit zijn van de 1ste druk van het jubileumboek, dan kunt u deze aanvullingen etc. zeer zeker gebruiken.
Om het eveneens bereikbaar te maken voor degenen die niet over een computer beschikken, zal dit overzicht in een beperkte oplage worden geprint; exemplaren hiervan kunnen op maandagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur in het heemhuis worden afgehaald. 

Boekwerkje: 'Sint-Oedenrode in de Meierij van 's-Hertogenbosch' door dhr. Wim van Rooij, klikken op de link: BoekwerkWvRooij2015-1.pdf

De hierboven genoemde prijzen zijn - indien van toepassing - exclusief verzendkosten

Overboekingen dienen te geschieden op bankrekeningnummer:
IBAN: NL07 RABO 0138 2887 55 ten name van 'De Oude Vrijheid' Sint-Oedenrode onder vermelding van het gewenste artikel...