Publicaties

Verschenen publicaties:

Boek ‘Rondom Sint-OedenRode’, Macht, religie en cultuur in de Meierij, onder redactie van
prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld en dr. Véronique Roelvink – € 29,95

Dhr. Leo van Lieshout heeft een album met foto’s van Rooise boerderijen samengesteld. De foto’s in het album zijn afgedrukt van zwart/wit negatieven, gemaakt door pater Wiro Heesters ss.cc.
Dhr. Ad Heesakkers, toenmalige voorzitter van onze kring, heeft samen met pater Wiro de boerderijen bezocht.
In 2015 heeft Leo de foto’s gedigitaliseerd en bewerkt en deze zijn door hem in eigendom overgedragen aan heemkundige kring ‘De Oude Vrijheid’. Waarvoor hartelijk dank!
Nieuwsgierig geworden? Klikken op onderstaande link en 59 pagina’s met foto’s verschijnen op uw scherm.
Veel kijkplezier met de BOERDERIJENfoto’suit1980

Boek ‘Zwerftocht door een boeiend verleden’ auteur pater Wiro Heesters ss.cc. – € 15,00

Boek ‘Staffanfare’ auteur dhr. Jan van der Aa en mede-auteur dhr. Piet van Alphen – € 10,00

Boekwerkje: ‘Sint-Oedenrode in de Meierij van ‘s-Hertogenbosch’ door dhr. Wim van Rooij [1931-2020], downloaden of klikken op: BoekwerkWvRooij2015-1
Of luisteren naar Rooise verhalen, verteld door Wim in Ger Gedaon?!

Oude nummers van het periodiek ‘Heemschild’ – € 1,00 p. stuk

De hierboven genoemde prijzen zijn – indien van toepassing – exclusief verzendkosten.
Overboekingen dienen te geschieden op bankrekeningnummer:
IBAN: NL07 RABO 0138 2887 55 ten name van ‘De Oude Vrijheid’ Sint-Oedenrode onder vermelding van het gewenste artikel…

In de 2de druk van het jubileumboek ‘Sint-Oedenrode 100 jaar in beeld’ (niet meer verkrijgbaar), is een aantal correcties en wijzigingen aangebracht. Een overzicht van deze wijzigingen en verbeteringen treft u in de bijlage aan door te klikken op onderstaande link:

BoekCORRECTIES EN AANVULLINGEN20150331

U kunt het overzicht met de correcties/aanvullingen uiteraard ook downloaden.