Publicaties

 

Een eeuw kerststallen in de Martinuskerk

De wintereditie van Heemschild 2023 is geheel gewijd aan de kerstallen in de Rooise Martinuskerk. Beschreven is hoe deze stallen in de loop van 100 jaar zijn ontworpen en gemaakt.

Klik op onderstaande link om te zien hoe e.e.a. is verlopen.

Presentatie 100 jaar kerststal Heem – kopie pdf

Werkgroep Geschiedenis van Heemkundige Kring De Oude Vrijheid brengt een nieuwe editie van KRooiNIEK uit: Geschiedenis én avonturenverhaal in één boek.

 Van net bevrijd Rooi naar loerende krokodillen ….

Deze uitgave beschrijft het leven van een Rooise jongen, Harrie van Dijk, die opgroeit in de besloten omgeving van zijn ouderlijk huis in het buitengebied van Sint-Oedenrode. Het verhaal laat zich lezen als een ongelooflijk avontuur.Rechtstreeks uit een met veel geweld bevrijd Nederland te vertrekken met het vlaggenschip ms. `Oranje` vanuit de haven van Amsterdam naar de Oost vergen enorme gedrevenheid en idealisme. De overtocht op het enorme vlaggenschip van de Nederlandsche Stoomvaartmaatschappij waar een groep missionarissen hun min of meer eigen kringetje heeft.

Naar Nederlands Oost-Indië, waar het bruist en woelt.

Verder via Singapore op een kleine stampende boot naar zijn – voorlopige – eindbestemming. Daar aangekomen ontmoet Pater van Dijk een bevolking die een voor hem totaal vreemde taal spreekt en eigen gewoonten en gebruiken kent. Pater van Dijk, tot priester gewijd vlak voor de geallieerden vanuit het zuiden de Nederlandse grens overschreden, doet gedetailleerd, geanimeerd zijn verslag van de reis en zijn eerste belevenissen. Zijn bezoeken aan inlandse families over wankele plankieren waaronder krokodillen loeren.

Na enkele jaren dreigt het noodlot toe te slaan als hij vreest dat voor hem de weg, die zijn grote voorbeeld Damiaan de Veuster ging, ook zijn deel zal zijn ….

Deze editie geeft niet alleen een tijdsbeeld weer, maar schildert eveneens de grote betrokkenheid van de Rooise bevolking bij de paters Damianen en hun werk.

De speciale uitgave met veel foto’s telt 84 pagina’s en is verkrijgbaar door  € 10,– over te maken op de rekening van De Oude Vrijheid, NL07RABO 01382 88755 o.v.v. KRooiNIEK afl. 2. Indien U even telefonisch 0413-475288 of via de mail aan de penningmeester Johan van Bakel uw naam en adres doorgeeft wordt het boekje thuisbezorgd. Indien u buiten Sint-Oedenrode woont komen er mogelijk verzendkosten bij.

De aflevering van KRooiniek is samengesteld en geschreven door Antoon Buiting.

 


 

Boek ‘Zwerftocht door een boeiend verleden’ auteur pater Wiro Heesters ss.cc.  [€ 15,00]

Boek ‘Staffanfare’ auteur/heemlid Jan van der Aa en medeauteur Piet van Alphen   [€ 10,00]

Boekwerkje: ‘Sint-Oedenrode in de Meierij van ‘s-Hertogenbosch’ door Wim van Rooij [* 1931 — 2020], downloaden of klikken op: BoekwerkWvRooij2015-1

Weet u:
dat gepubliceerde exemplaren van het periodiek ‘Heemschild’, jrg. 2021, voor € 5,00 p. stuk verkrijgbaar zijn in ons heemhuis!? Oudere nummers van ‘Heemschild’ kosten € 1,00 p. stuk

De hierboven genoemde prijzen zijn – indien van toepassing – exclusief verzendkosten.
Overboekingen dienen te geschieden op bankrekeningnummer:
IBAN: NL07 RABO 0138 2887 55 ten name van ‘De Oude Vrijheid’ Sint-Oedenrode onder vermelding van het gewenste artikel…

Speciale uitgave werkgroep Geschiedenis van Heemkundige Kring De Oude Vrijheid over D’n Diamant: Een geschiedenis én een thriller tegelijk. 

Regelmatig worden door werkgroepleden interessante onderwerpen onder de loep genomen en tot een uitgebreidere publicatie verwerkt. Zo’n verhaal past qua omvang niet in het verenigingsblad Heemschild maar wordt in een speciale editie als boekje uitgebracht. Recent kwam de eerste editie van KRooiNIEK uit.  Het rijk geïllustreerde 80 pagina’s tellende boekje kost € 10,–.

Korte informatie over de inhoud:

Op 26 januari 1980 stormen drie gemaskerde en tot de tanden bewapende mannen de diamantslijperij binnen. Een brutale roofoverval volgde waarbij voor tonnen aan sieraden buitgemaakt werd. Bij een schietpartij tussen de boeven en de politie raakte zowel een Rooise politieagent als een van de overvallers zwaargewond. De criminelen gingen er vandoor, achtervolgd door politie, militairen en zelfs een helikopter. Hun ontsnappingspoging, waarbij heel Oostelijk Brabant en Noord-Limburg werd doorkruist, ging gepaard met bedreigingen, diefstal van auto’s en schietpartijen. Zelfs het TV-journaal besteedde er aandacht aan.

Maar hoe kwam die diamantslijperij, min of meer verborgen in – bijna letterlijk – ‘De Briljant’ achter de Eerschotsestraat in Sint-Oedenrode terecht?

Diamanten associeer je immers niet met Rooi maar met Amsterdam en Antwerpen. Toch was er in ons dorp na de Tweede Wereldoorlog een tijd lang een bloeiende diamantindustrie. De paters Damianen, Amsterdamse diamantslijpers en Nederlandse communisten speelden hierbij een belangrijke rol. Rooi en haar diamantslijperij werden daarbij zelfs ongewild onderdeel van de Koude Oorlog.

Uiteraard wordt speciale aandacht besteed aan de stichter van de diamantslijperij. Zijn naam verraadt z’n beroep al, Herman Slijper; een aan de Holocaust ontsnapte joodse Amsterdammer.  Zijn dochter Marianne trouwt met Binnert; een bijzonder creatieve geest. Zij drukken een zwaar stempel op het wel en wee van `D’n Diamant` en staan uiteindelijk ook aan de wieg van de bijzondere woningen die nu op de plaats van het vroegere bedrijf zijn gebouwd.

Deze speciale uitgave kunt u verkrijgen door  € 10,– over te maken op de rekening van de De Oude Vrijheid, NL07RABO 01382 88755 o.v.v. KRooiNIEK. Indien U even telefonisch 0413-475288 of via de mail aan de penningmeester Johan van Bakel uw naam en adres doorgeeft wordt het thuisbezorgd. Indien u buiten Sint-Oedenrode woont wordt het boek niet thuisbezorgd maar per post verstuurd. Er komen dan € 4,50 portokosten bij. Maak dan dus € 14,50 over en stuur Johan uw adresgegevens of bel hem even.