Terug naar Publicaties

Mededelingenblad

Mededeling van het bestuur: gezien de recente maatregelen van de overheid, is besloten om voorlopig het heemhuis op maandagmorgen voor heemleden en bezoekers gesloten te houden. Voor hoelang dit besluit geldt, is niet zeker. We houden u op de hoogte.
=*=*=*=*=*=*=*=

…door de bomen!

=*=*=*=*=*=*=*=

Zie voor de reeds gepubliceerde uitgaven van ’t Mededelingenblad in 2021: @ARCHIEF211128
=*=*=*=*=*=*=*=

2021 – het JAAR VAN HET BRABANTSE KLOOSTERLEVEN
Het Brabants kloosterleven is een initiatief van de provincie Noord-Brabant om Brabanders bewust te maken van de impact van het kloosterleven op de Brabantse maatschappij. Het wordt uitgevoerd als een gezamenlijk project van iedereen die betrokken is bij de Brabantse kloosters. Om het u gemakkelijk te maken heb ik de video [zie onder de Agenda] van de opening alvast op deze pagina gezet; en…
kijk op: https://brabantskloosterleven.nl  welke feestelijke activiteiten er dit jaar zullen worden gevierd – webmaster
*=*=*=*=*=*=*=

Afgelopen week is de vitrine in Odendael weer opnieuw ingericht.
Willem van Liempt heeft er mooi oud speelgoed ingezet, passend bij deze tijd van het jaar. Er staan o.a. een blikken poppenhuis uit 1950, een kinderaltaartje, een fornuisje met fluitketel uit 1960, gestookt met Esbit blokjes (aanmaakblokjes ), oude spellen, een blikken fluit, een mooie pop, punnikpopjes en Dinky Toys uit de periode 1930/1950. Half december wordt e.e.a. nog aangevuld met kerstspullen en versiering. De hele collectie is tijdens de openingstijden – te bezichtigen in de centrale hal van zorgcentrum Odendael 1, 5492 CT Sint-Oedenrode (tel.  0413- 474 911)           


*-*-*-*-*-*-*-*-*
Dankzij een initiatief van Omroep Meierij is het mogelijk dat u via deze link online het verhaal ‘Speciale bomen en hun verhalen’ van dhr. Henri van Weert, kunt bekijken en beluisteren.  Ook in 2021 zéér de moeite waard!

*-*-*-*-*-*-*-*-*
Heeft u vragen betreffende lezingen en activiteiten van bepaalde werkgroepen, bv. heem, heem-natuur, archeologie, geschiedenis, social media, redactie Heemschild, redactie en verzending Mededelingenblad of ledenadministratie?

Vragen aan de penningmeester of de webmaster?

Alle contactpersonen met hun gegevens, alsmede het contactformulier voor uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens of anderszins, kunt u vinden op onze site (beveiligde verbinding). Uw verzoek per post versturen? Het postadres is Kerkdijk-Noord 4, 5491 AR Sint-Oedenrode