Terug naar Publicaties

Rooise streken

De werkgroep geschiedenis belicht [óók in 2023] regelmatig in de MooiRooiKrant een onderwerp uit de Rooise geschiedenis. De rubriek heet Rooise streken‘. Deze titel kan in meerdere betekenissen worden opgevat. Dat is uiteraard ook de bedoeling, zoals u in de artikelen zult kunnen lezen. Hopelijk bezorgen wij u – nog steeds – veel leesplezier!!
=*=*=*=*=*=*=*=

Artikel: RS50_Wim van Eijndhoven en de Zandhoef
Extra informatie: RS50_Extrainformatie
Rooise Streken 50: ‘Wim van Eijndhoven en de Zandhoef’ Mooi Rooi 26 oktober 2022 https://www.mooirooi.nl/reader/284988#p=9
=*=*=*=*=*=*=*=

De Zandhoef – geschilderd door Wim van Eijndhoven

 

Alle reeds gepubliceerde ‘Rooise streken’ 2022 zijn te vinden  @RS_archief2022