Terug naar Publicaties

Rooise streken

De werkgroep geschiedenis belicht regelmatig in de MooiRooiKrant een onderwerp uit de Rooise geschiedenis. De rubriek heet Rooise streken‘. Deze titel kan in meerdere betekenissen worden opgevat. Dat is uiteraard ook de bedoeling zoals u in de artikelen zult kunnen lezen. Hopelijk bezorgen wij u veel leesplezier!

Artikel: RS29 Kapellen en kruisen langs ‘Gods wegen’
Extra Informatie: RS29_Extrainformatie
Rooise streken 29: Kapellen en kruisen langs ‘Gods wegen’ Mooi Rooi 30 januari 2021
www.mooirooi.nl/reader/283546#p=20 
…….

 

Note: alle eerder gepubliceerde artikelen Rooise Streken [in de MooiRooiKrant] en de daarbij behorende extra informatie enz. staan in een PDF bestand zodat u deze artikelen kunt nalezen/raadplegen. Desgewenst kunt u de bestanden downloaden/openen via deze links: RooiseStreken2019_1t&m16  / RooiseStreken20+21_17 t&m 28