Terug naar Publicaties

Rooise streken

De werkgroep geschiedenis belicht [óók in 2022] regelmatig in de MooiRooiKrant een onderwerp uit de Rooise geschiedenis. De rubriek heet Rooise streken‘. Deze titel kan in meerdere betekenissen worden opgevat. Dat is uiteraard ook de bedoeling, zoals u in de artikelen zult kunnen lezen. Hopelijk bezorgen wij u – nog steeds – veel leesplezier!!
=*=*=*=*=*=*=*=

Artikel: RS48 Van L’étoile du Soir en Rooise ijsclub naar
Extra informatie: RS48_Extrainformatie
Rooise Streken 48:  Van l’ Étoile du soir en ‘Rooise ijsclub’ naar ‘soft- of schepijs?’ Mooi Rooi 31 augustus 2022 https://www.mooirooi.nl/reader/284980#p=24

IJsclub l’ Étoile du Soir

l’Étoile du Soir, een gemengde club. Van links naar rechts: Dhr. Mennink, Johanna van den Broek, Net Schoonhen, Han Jansen (notaris), Richarda Jansen-van Laack, Harrie Smits, Maria van den Broek, onbekend, Carolien Schindler, Hein van den Broek, Joke van Laack, Maria van Houtum, meester Jan van de Laar [Nijnsel]  allen †  

 

Alle reeds gepubliceerde ‘Rooise streken’ in 2021 zijn te vinden  @RS_archief2021