Terug naar Publicaties

Rooise streken

De werkgroep geschiedenis belicht [óók in 2022] regelmatig in de MooiRooiKrant een onderwerp uit de Rooise geschiedenis. De rubriek heet Rooise streken‘. Deze titel kan in meerdere betekenissen worden opgevat. Dat is uiteraard ook de bedoeling zoals u in de artikelen zult kunnen lezen. Hopelijk bezorgen wij u – nog steeds – veel leesplezier!!

Artikel: RS41_Willem van Haren ‘Het menschlyk leeven’ 
Extra Informatie: RS41_Extrainformatie
Rooise streken 41: Willem van Haren ‘Het Menschlyk leeven’ Mooi Rooi 26 januari 2022 https://www.mooirooi.nl/reader/283599#p=22

Alle reeds gepubliceerde ‘Rooise streken’ in 2021 zijn te vinden  @RS_archief2021