Heemkundige kring 'De Oude Vrijheid' heeft o.a.‘n werkgroep geschiedenis. Deze werkgroep belicht regelmatig in de MooiRooiKrant een onderwerp uit de Rooise geschiedenis. De rubriek heet 'Rooise streken'. Deze titel kan in meerdere betekenissen worden opgevat. Dat is uiteraard ook de bedoeling zoals u in de bijdragen zult kunnen lezen. Hopelijk bezorgen wij u veel leesplezier!

Note van webmaster ann@: alle eerder gepubliceerde artikelen en de daarbij behorende extra informatie enz. heb ik in PDF bestanden gezet zodat u deze artikelen toch nog kunt nalezen/raadplegen. Desgewenst kunt u de bestanden downloaden/openen via onderstaande links:

RooiseStreken2018_1 t&m 4
RooiseStreken2019_5 t&m 7
RooiseStreken2019_8 t&m 10
....... 

Artikel: RS11 Rooise NSB'er op de vlucht
Extra informatie: RS11_Extrainformatie
Rooise Streken 11: Vlucht met hindernissen van een Rooise NSB'er MooiRooi 28 juli 2019: www.mooirooi.nl/reader/281029#p=10 
.......

Artikel: RS12 Poel van verderf wordt kerk
Extra informatie: RS12_Extrainformatie
Rooise Streken 12: Herinneringen op schrift: Bom op de Sint-Martinuskerk MooiRooi 28 augustus 2019: www.mooirooi.nl/reader/281033#p=24 
.......

Artikel: RS13 Pete Valencia
Extra informatie: RS13_Extrainformatie
Rooise Streken 13: Met een boterham in de hand de dood tegemoet MooiRooi18 september 2019: www.mooirooi.nl/reader/281036#p=27
.......

Artikel: RS14 Rooise pint
Extra informatie: RS14 Extrainformatie
Rooise Streken 14: De Rooise pint: een 'poeder van sympathie' MooiRooi 16 oktober 2019 www.mooirooi.nl/reader/281040#p=6