Heemkundige kring 'De Oude Vrijheid' heeft o.a.‘n werkgroep geschiedenis. Deze werkgroep belicht regelmatig in de MooiRooiKrant een onderwerp uit de Rooise geschiedenis. De rubriek heet 'Rooise streken'. Deze titel kan in meerdere betekenissen worden opgevat. Dat is uiteraard ook de bedoeling zoals u in de bijdragen zult kunnen lezen. Hopelijk bezorgen wij u veel leesplezier!

Note van webmaster ann@: alle eerder gepubliceerde artikelen en de daarbij behorende extra informatie enz. heb ik in PDF bestanden gezet zodat u deze artikelen toch nog kunt nalezen/raadplegen. Desgewenst kunt u de bestanden downloaden/openen via onderstaande links:

RooiseStreken2018_1 t&m 4
RooiseStreken2019_5 t&m 13
....... 

Artikel: RS14 Rooise pint
Extra informatie: RS14 Extrainformatie
Rooise Streken 14: De Rooise pint: een 'poeder van sympathie' MooiRooi 16 oktober 2019 www.mooirooi.nl/reader/281040#p=6
.......

Artikel: RS15 'Dè moete we aon zien te haauwe'
Extra informatie: RS15_Extrainformatie
Rooise Streken 15: 'Dè moete we aon zien te haauwe' Mooi Rooi 13 november 2019 www.mooirooi.nl/reader/281044#p=12

            
                                                              foto: Nelleke de Laat