Heemkundige kring 'De Oude Vrijheid' heeft ‘n werkgroep geschiedenis. Deze werkgroep belicht regelmatig in de MooiRooiKrant een onderwerp uit de Rooise geschiedenis. De rubriek heet 'Rooise streken'. Deze titel kan in meerdere betekenissen worden opgevat. Dat is uiteraard ook de bedoeling zoals u in de bijdragen zult kunnen lezen. Hopelijk bezorgen wij u veel leesplezier!

Note van webmaster Ann@: de artikelen RS1 t/m RS4 2018, RS5 t/m RS7 2019 en de daarbij behorende extra informatie enz. heb ik in PDF bestanden gezet zodat u deze artikelen toch nog kunt nalezen/raadplegen. Desgewenst kunt u de bestanden openen via deze links: RooiseStreken2018_1-4  en RooiseStreken2019_5 t&m 7...
....... 

Artikel: RS8 Geen 'Fahrrad' maar 'Pferde' terug Deel 1
E
xtra informatie: RS8_Extrainformatie
R
ooise Streken 8: Geen 'Fahrrad' maar 'Pferde' terug! Maar we komen ze zelf wel halen MooiRooi
10 april 2019: www.mooirooi.nl/reader/281013#p=12  en pagina 13
.......

Artikel: RS9 Geen 'Fahrrad' maar 'Pferde' terug Deel 2
E
xtra informatie: RS 9_Extrainformatie
Rooise streken 9: Geen 'Fahrrad' maar 'Pferde' terug! Wereldreis in eigen land!
MooiRooi 08 mei 2019: www.mooirooi.nl/reader/281017#p=27 
.......

Artikel: RS10 de 'wonderkoe' 
Extra informatie: RS10_Extrainformatie
Rooise Streken 10: Wonderkoe in Sint-Oedenrode MooiRooi 19 juni 2019: www.mooirooi.nl/reader/281023#p=10