Terug naar Verwijzingen/links

BHIC

BHIC zet weer notariële akten online erbij! Ontdek grote en kleine historische gebeurtenissen in jouw familie, dorp of stad…
Huwelijksvoorwaarden, openbare verkopen, testamenten, schuldbekentenissen, minnelijke overeenkomsten en nog veel meer: notarissen legden ze in duizenden akten vast. Je vindt hierin vele grote en kleine historische gebeurtenissen over de levens van mensen die woonden en werkten, huwden en stierven in dorpen en steden. Het BHIC heeft weer een serie notariële akten online gezet met dank aan vele vrijwilligers. Hier kun je zoeken in de notarisakten.   Meer info? Zie BHIC_Persbericht
.-.-.-.-.-.-.-.

Tweede deel dagboek Jan de Quay nu ook openbaar
Eind vorig jaar nam Wim van de Donk, de toenmalige commissaris van de Koning in Noord-Brabant, het eerste deel van het digitale dagboek van Jan Eduard de Quay in ontvangst in het Provinciehuis in ’s-Hertogenbosch. Nu staat het tweede deel van zijn dagboek ook online.
Dit behelst de belangrijke periode van 24 januari 1945 – 24 mei 1945, waarin we onder meer zien hoe De Quay probeert invloed uit te oefenen op de formatie van een nieuw te vormen kabinet. Jan de Quay (1901-1985) was van 1946 tot 1959 commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Brabant en aansluitend tot 1963 minister-president van het naar hem genoemde kabinet-De Quay.

Prof. Dr. J.E. de Quay

Voor meer informatie, zie:  PersberichtDagboekJandeQuay2
.-.-.-.-.-.-.-.

 

 

 

 


Made in Brabant
: over dikke sigaren, wollige tapijten, snoepgoed en kruideniersartikelen
Deze website In Brabant staat een huis  schetst met gebruiksartikelen in een naoorlogse woning een beeld van bedrijven die bepalend zijn geweest voor hoe het leven in Brabant er in de jaren vijftig, zestig en zeventig heeft uitgezien. Dit initiatief van René Bastiaanse getuigt wederom van de inspirerende wijze waarop hij de Brabantse geschiedenis voor een groot publiek al die jaren toegankelijk heeft gemaakt.
Klik op Made_inBrabant als u het hele persbericht wilt lezen!
Bastiaanse ontving uit handen van de commissaris van de koning – Wim van de Donk – de Hertog Jan penning voor de inspirerende wijze waarop hij de Brabantse geschiedenis voor alle Brabanders toegankelijk heeft gemaakt.  De Hertog Jan penning wordt uitgereikt aan Brabanders die zich gedurende langere tijd bijzonder hebben ingezet op een bepaald maatschappelijk terrein. De onderscheiding bestaat uit een beeld van Hertog Jan te paard van de kunstenares Willy van der Putt.
.-.-.-.-.-.-.-.

 duivenmelkers

Het Brabants Historisch Informatie Centrum [BHIC],
de site voor lokale geschiedenis, stamboom- en historisch onderzoek, notaris- en schepenakten, diverse  archieven etc.