Terug naar Verwijzingen/links

BHIC

“Een vrouw zonder man is als een vis zonder fiets…”
Rebellerende vrouwen: nieuwe website over 2e feministische golf in Brabant
Velen zullen zich de ludieke en mediagenieke actie ‘Baas in eigen buik’ nog herinneren waarmee de feministische actiegroep Dolle Mina ruim vijftig jaar geleden Nederland op zijn kop zette. Of de openbare urinoirs die ze met roze linten hadden dichtgebonden. Ook in Brabant voelden vrouwen zich aangesproken en richtten afdelingen van Dolle Mina op, waar talrijke belangrijke initiatieven uit voortvloeiden. Daarmee probeerden zij aandacht te vragen voor de rechten van de vrouw en hun positie te verbeteren. Samen met Brabantse feministen die aan de wieg hebben gestaan van de tweede feministisch golf in Brabant (1970-1990), heeft het BHIC de themawebsite ‘Rebellerende vrouwen’ gemaakt. Geïnteresseerd? Lees dan het persbericht over de Rebellerende vrouwen

Den Bosch – vrouwenactie

Den Bosch – vrouwenstaking

 

 

 

 

 

 


BHIC opent (digitale) schatkamers tijdens de Openbaarheidsmaand:

Een van de belangrijkste archieven die dit jaar openbaar worden, is het archief van het Militair Gezag (MG). .  Lees hier BHIC_Informatie
.-.-.-.-.-.-.-.

Archieven Bisdom ‘s-Hertogenbosch nu online te raadplegen
De inventaris is nu te raadplegen via  www.bhic.nl . Het hele Persbericht is te lezen in Bisschop
.-.-.-.-.-.-.-.

BHIC zet weer notariële akten online erbij! Zoeken in de notarisakten.  Meer info? Zie BHIC_Persbericht
.-.-.-.-.-.-.-.

Tweede deel dagboek Jan de Quay nu ook openbaar
Voor meer informatie, zie:  PersberichtDagboekJandeQuay2
.-.-.-.-.-.-.-.

Het Brabants Historisch Informatie Centrum [BHIC], het centrum voor lokale geschiedenis, stamboom- en historisch onderzoek, notaris- en schepenakten, diverse  archieven etc.