Terug naar Werkgroepen

Archeologie

          

De werkgroep archeologie beheert en documenteert de vele bodemvondsten van Sint-Oedenrode.

 Een wandelkaart waarop belangrijke archeologische vindplaatsen zijn aangegeven, is voor belangstellenden in het heemhuis te verkrijgen.

Contactpersoon:
dhr. Hans Hendriks
Hoefstraat 17
5492 CD  Sint-Oedenrode
t: 0413-473 529
e: