Terug naar Werkgroepen

Archeologie

            

De werkgroep archeologie beheert en documenteert de vele bodemvondsten van Sint-Oedenrode.

Wilt u hun ervaringen meebeleven? Ga dan gerust eens kijken. Elke donderdag tussen 20.00 en 22.00 uur bent u welkom in het heemhuis aan de Kerkdijk-Noord 4.  Wel van tevoren met Hans een afspraak maken.

Een wandelkaart waarop belangrijke archeologische vindplaatsen zijn aangegeven, is voor belangstellenden in het heemhuis te verkrijgen.

Op de website van YouTube kunt u al luisterend naar liedjes over Rooi, een film bekijken over het opgraven, restaureren en conserveren van een boomstamput…

Contactpersoon:
dhr. Hans Hendriks
Hoefstraat 17
5492 CD  Sint-Oedenrode
t: 0413-473 529
e: 

nieuwe generatie archeologen?