Terug naar Werkgroepen

Geschiedenis

De werkgroep stelt zich aan u voor…

Doel: de werkgroep geschiedenis houdt zich bezig met het bestuderen van de geschiedenis van Sint-Oedenrode én de geschiedenis gerelateerd aan Sint-Oedenrode. Dit in de ruimste zin van het woord. Dat wil zeggen dat de werkgroep zich niet beperkt tot strikt Rooise personen, zaken of gebeurtenissen maar zonodig ook onderzoek doet naar personen, zaken of gebeurtenissen welke zijdelings met Sint-Oedenrode
hebben te maken.
Werkwijze: totale werkgroep: in onderling overleg kiest de werkgroep telkens een voor de leden interessant onderwerp en gezamenlijk wordt dan onderzoek gedaan. Dit onderzoek bestaat uit literatuur- en archiefonderzoek. Uiteraard wordt er samengewerkt met de werkgroep archeologie en de werkgroep bidprentjes.
Leden werkgroepbehalve met het groepswerk bestuderen ook sommige leden van de werkgroep individueel of in kleiner groepsverband voor hen interessante aspecten van de Rooise geschiedenis.
Resultaten: de resultaten van het onderzoek van de werkgroep worden zo mogelijk gepubliceerd. Dit gebeurt in de vorm van een of meer artikelen in Heemschild en/of anderszins. Indien het onderzochte onderwerp er zich voor leent, kan de werkgroep ook een lezing geven.
Service: de werkgroep of leden van de werkgroep proberen ook personen die iets willen weten over een zaak, persoon of gebeurtenis uit de historie van Rooi van advies te dienen en/of hem of haar op weg te helpen bij het onderzoek.
Bijeenkomsten: de werkgroep vergadert via een vast schema elke drie weken op dinsdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur. 

Indien u geïnteresseerd bent in ons werk, gelieve dan een afspraak te maken om een van onze vergaderingen eens te bezoeken.

Contactpersoon:
dhr. Martien van Gastel
Dommelrodelaan 9
5492 GG  Sint-Oedenrode
t: 0413 – 47 44 22
e: