Terug naar Werkgroepen

Heem-natuur

kieuwpootkreeft

Grote populatie zeldzame  kieuwpootkreeft ontdekt in Het Groene Woud

Eubranchipus grubii [afgekort E. grubii] ofwel het oranje-blauw zwemmend geraamte is een zeldzame kieuwpootkreeft waarvan werd gedacht dat deze in Nederland was uitgestorven. De laatste decennia werden echter weer enkele nieuwe waarnemingen gedaan. E. grubii is in twee deelgebieden in Het Groene Woud aangetroffen. In maar liefst 29 hectarehokken werd het oranje-blauw zwemmend geraamte vastgesteld. Vooral in de zogenaamde rabatten. Dit is een oud systeem van gegraven sloten om bossen te ontwateren. Er blijkt in Het Groene Woud dus een grote populatie aanwezig. Daardoor is de populatie ook meteen een belangrijk kerngebied voor deze soort in Nederland.

Tijdens een recent onderzoek van heemlid Mark Scheepens in de leembossen van Het Groene Woud, blijkt dit gebied opeens een verrassend grote populatie van deze kieuwpootkreeft te herbergen.
Het hele artikel van Mark lezen? Klik op MarkScheepens_Oerkreeftje

Het artikel van de ontdekking van de zeldzame kieuwpootkreeft is óók te lezen op de website van Nature Today: 
…….

De heem-natuurgroep organiseert excursies, wandelingen en lezingen
De lezingen worden gehouden op de eerste of tweede maandag van de maand in de ontmoetingsruimte van kringloopcentrum ‘d’n einder’ aan de Sluitappel 17a, Sint-Oedenrode; tel. nr. 0413-490 950. Aanvang van de lezingen: 20.00 uur. De excursies c.q. wandelingen zijn in de regel altijd op zondag; vertrek om 09.00 uur vanaf de Markt (tenzij anders aangegeven). Alle relevante informatie betreffende excursies, wandelingen en lezingen wordt in het Mededelingenblad en ook in de Activiteiten – Agenda gepubliceerd.

Mw. Jeanne Soetens (kerngroep) heeft laten weten dat er tot 01 januari 2021 geen lezingen en ook geen buitenactiviteiten zullen plaatsvinden.

Contactpersonen:
mw. Jeanne Soetens-van Breugel, Passtraat 6 5492 AL, Sint-Oedenrode
t: 0413-474 486 of 06-303 355 52
e: 

dhr. Bert Vervoort, Tartwijck 88 5491 EM Sint-Oedenrode
t: 0413-475 114 of 06-294 173 13
e: 

dhr. Mark Scheepens via Facebook