Terug naar Werkgroepen

Heem-natuur

foto Jeanne Soetens: groene oeverlibelle

De heem-natuurgroep organiseert excursies, wandelingen en lezingen

De lezingen worden gehouden op de eerste of tweede maandag van de maand in de ontmoetingsruimte van kringloopcentrum ‘d’n einder’ aan de Sluitappel 17a,
Sint-Oedenrode; tel. nr. 0413-490 950. Aanvang van de lezingen: 20.00 uur. De excursies c.q. wandelingen zijn in de regel altijd op zondag; vertrek om 09.00 uur vanaf de Markt (tenzij anders aangegeven). Alle relevante informatie betreffende excursies, wandelingen en lezingen wordt in het Mededelingenblad en ook in de Activiteiten – Agenda gepubliceerd.

Jeanne Soetens (kerngroep) heeft via e-mail laten weten dat het wandelprogramma tot september/oktober stilligt. Helaas betekent dit besluit dat ook de wandelingen van juni en juli zijn afgelast.

foto: Bert Vervoort

Vermiljoenkever vindt vochtige bossen in Het Groene Woud
In de vochtige leembossen van ‘Nationaal Landschap Het Groene Woud’ in Brabant, is de vermiljoenkever opgedoken. De zeldzame kever werd ontdekt op het dode hout van een populier in het Dommeldal, waar ARK Natuurontwikkeling werkt aan het realiseren van het Natuurnetwerk Brabant.
ARK Natuurontwikkeling of Stichting ARK is een in 1989 opgerichte Nederlandse particuliere natuurorganisatie welke onderzoek verricht en initiatieven neemt voor natuurbescherming en natuurbeheer, binnen maar ook buiten Nederland. De in Nijmegen gevestigde organisatie heeft de vorm van een stichting en er werken ongeveer 35  medewerkers [bron: Wikipedia]

Contactpersonen:
mw. Jeanne Soetens-van Breugel, Passtraat 6 5492 AL, Sint-Oedenrode
t: 0413-474 486 of 06-303 355 52
e: 

dhr. Bert Vervoort, Tartwijck 88 5491 EM Sint-Oedenrode
t: 0413-475 114 of 06-294 173 13
e: 

Contactpersoon via Facebook is dhr. Mark Scheepens