Terug naar Werkgroepen

Lezingen/activiteiten-heem

Tot nadere order zijn alle lezingen en andere activiteiten afgelast…

Onze kring organiseert jaarlijks lezingen en andere activiteiten

Aanvang van de lezingen: 20.00 uur, locatie Maas & Dieze zaal, zorgcentrum Odendael. 

Alle lezingen/activiteiten worden óók gepubliceerd in het Mededelingenblad en in de Activiteiten – Agenda

Film: Roois Leven en Streven anno 1948
Deze film is in het bezit van heemkundige kring ‘De Oude vrijheid’ Sint-Oedenrode en werd in 1948 samengesteld in opdracht van het Katholiek Thuisfront. De première was op zondag 29 augustus 1948 in het Martinushuis. Entree 50 cent ten bate van de Rooise militairen en Nederlands Indië.
De originele film is nog in de oude staat in het bezit van onze kring. In 2008 is aan deze film tekst en uitleg toegevoegd. Wilt u deze bekijken?

Instelling/bron: heemkundige kring ‘De Oude Vrijheid’